Om KBT

SARA GOJZMAN 

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT

OM KBT

Behandling Individuell kognitiv beteendeterapi

KBT är en av de stora psykoterapeutiska skolorna som representerar en genomtänkt samling av psykologiska interventioner som härstammar från kognitiva och behavioristiska teorier. KBT utgår från att beteende och känslomässiga problem kan förändras genom att man tillämpar nya sätt att tänka och bete sig.


Kognitiv och beteendeinriktad terapi är en strukturerad och framåtblickande terapiform med starkt vetenskapligt stöd. Den utgår ifrån att våra tankar, känslor, beteenden och kroppens fysiologi påverkas av tankemönster som grundläggs tidigt i livet. I terapin får individen hjälp att se och förmedla dessa mönster.


Du kan få hjälp med t.ex livskriser, olika missbruks- och beroendeproblem, fobier, identitetsproblem, depression, ångest, stressrelaterade problem och problem med självförtroendet.


Hur fungerar det?

Man börjar med ett till tre orienterande samtal utifrån klientens önskemål och problemlista. Om behandling behövs:

1. Behandlingsöverenskommelse, vad vidmakthåller problemen. Fokus.

2. Antalet psykoterapitimmar bestäms (3–20 sessioner).

3. Psykoterapidialog, Dialog.


Tonvikten ligger på samspelet mellan dig som individ och din omgivning, här och nu. Terapin går ut på att lösa problem och att hitta problemlösningsstrategier för framtiden. Kognitiv beteendeterapi ställer krav på ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut.


Läs mer om kognitiv beteendeterapi på sfKBT.

SARA GOJZMAN 2015