Konsultationer

SARA GOJZMAN 

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT

KONSULTATIONER

Du är välkommen att kontakta mig för enstaka konsultativa samtal eller för att diskutera och genomföra en kognitiv beteendeterapeutisk behandling. Till exempel för panikångest, generaliserad ångest, social fobi, depression och stressrelaterad problematik, till exempel sömnstörningar.


Vanliga problemområden är också akuta livskriser, relationsproblem, arbetsrelaterade problem och sviktande självförtroende.


Handledning

Jag erbjuder handledning i kognitiv beteendeterapi eller kognitivt förhållningssätt, individuellt och i grupp.

SARA GOJZMAN 2015